A tanulás élettana

A fakultáció speciálisan másodéves hallgatóknak lett kidolgozva, akik az élettan második félévével párhuzamosan mélyebb betekintést nyerhetnek a központi idegrendszer működésébe, azon belül is a tanulással kapcsolatos folyamatokba.

A kurzus fő célja a tanulást érintő idegélettani mechanizmusok, és pszichológiai faktorok didaktikus bemutatása, egyúttal szemléltetve a modern oktatásban leggyakrabban alkalmazott módszereket (frontális előadás, plenáris előadás, tutoriális képzés, önálló és csoportos tanulás előnyei). Az egyes témaköröket a makroszkópos idegélettani jelenségektől egészen a szubcelluláris folyamatokig a hallgatók változó oktatási rendszerben sajátíthatják el, melynek eredményeként megismerhetik a személyre szabott leghatékonyabb módszert.

A kurzus nem tiktolt célja továbbá, hogy segítse a hallgatók tanulását és egyben egyetemi előmenetelét. Az előadássorozatba legalább két alkalommal beillesztésre kerül egy ’vitanap’, melynek keretén belül az egyetemünkön legelfogadottabb oktatási módszerek mellett illetve ellen kell érveket felsorakoztatni, amiket interaktív módon, hallgatók szerves részvételével ki is elemzünk.

A kurzus felépítéséből adódóan az órákon történő aktív részvétel a tárgy teljesítéséhez elengedhetetlen.

Típus C
Kredit 1
Óraszám 27
Előtanulmányok Élettan 1
Előadó dr. Tóth Isván
Tematika

Bevezetés, a központi idegrendszer anatómiája és élettana

A tanulással kapcsolatos anatómiai struktúrák és élettani folyamatok

Rövid, közép és hosszú távú memória; tanulás sejtszinten

Pszichológiai faktorok a tanulásban: a motiváció

„Formative and summative” értékelés

Az egyetemen kívüli tevékenységek szerepe a tanulásban

Számonkérés Írásbeli vizsga
Osztályozás ötfokozatú értékelés (jegy)