Előadások

Az ismeretek elmélyítése és azok gyakorlatiasabb formában való tálalása érdekében az órák interaktív formában kerülnek megtartásra, ahol a hallgatók tudásszintjüknek és érdeklődésüknek megfelelően a tananyag részeit célzottan tárgyaljuk. Ezen túlmenően a gyakorlati és szemináriumi modulokban lehetőség nyílik a témákhoz kapcsolódó gyakorlati aspektusok megismerésére, valamint vonatkozó szakirodalom feldolgozására és prezentálására.

Előadások felépítése

Az elméleti anyagot törzsanyagra és kiegészítő anyagra bontjuk. A törzsanyagot az előadásokon bemutatott Power Point-formátumú anyagok képezik, amelyek a tanszék honlapjáról a hallgatóság számára megadott felhasználónévvel és jelszóval letölthetők. Kiegészítő anyagként az "Ajánlott irodalom" címszó alatt számos értékes forrást jelölünk meg.

A 3 órás előadásokat 2 jól elkülöníthető blokkból épülnek fel.

 • Az előadás első felében az előző órán ismertetett tananyaggal kapcsolatosan felmerült kérdéseket beszéljük meg interaktív módon. Ehhez a hallgatók vasárnap estig adhatnak le kérdéseket az online felületen. Megfelelő minőségű és előre mutató kérdések plusz ponttal jutalmazhatók (a pontok a záróvizsgán válthatók be). A kérdéseket ezen a linken fel lehet tölteni. Kérdéseket bármikor fel lehet tenni, de a plusz pontért csak az előadás előtti vasárnap éjfélig beérkező kérdéseket számítjuk be.
 • Az elméleti modul második része egy plenáris előadás, ahol az oktató 1-1,5 órában összefoglalja a következő témakor tananyagát, röviden elmagyarázza a definíciókat, és átadja a megértéshez szükséges alapinformációkat. Ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy a plenáris előadás nem ad arra lehetőséget, hogy a tananyag minden részét alaposan megtárgyaljuk, a hiányzó és kérdéses részek átbeszélésére a következő óra elején tartandó interaktív (tutoriális) óra keretében lesz lehetőség a hallgatók igénye szerint.

Előadások ütemezése

Dátum

Időpont

Előadás típusa

Téma

2019.09.09.

8:15-11:00

Plenáris előadás

Bevezetés, alapfogalmak, víz- és folyadékterek

2019.09.16.

 

8:15-9:30

Tutoriális előadás

Víz- és folyadékterek

9:45-10:45

Plenáris előadás

A vér élettana

2019.09.23.

8:15-9:30

Tutoriális előadás

A vér élettana

9:45-10:45

Plenáris előadás

A mozgás élettana, izomélettan

2019.09.30.

8:15-9:30

Tutoriális előadás

A mozgás élettana, izomélettan

9:45-10:45

Plenáris előadás

Az idegrendszer élettana

2019.10.07.

8:15-9:30

Tutoriális előadás

Az idegrendszer élettana

9:45-10:45

Plenáris előadás

A szervezet védekezőrendszere, immunélettan

2019.10.14.

8:15-9:30

Tutoriális előadás

A szervezet védekezőrendszere, immunélettan

9:45-10:45

Plenáris előadás

A kiválasztás, a veseműködés élettana

2019. 10. 18.

10:15-11:00

ZÁRTHELYI DOLGOZAT Az eddig leadott tutoriális előadások anyaga

2019.10.21.

 

8:15-9:30

Tutoriális előadás

A kiválasztás, a veseműködés élettana

9:45-10:45

Plenáris előadás

A neuroendokrin működések

2019.10.28.

 

8:15-9:30

Tutoriális előadás

A neuroendokrin működések

9:45-10:45

Plenáris előadás

Anyagcsere és energiaforgalom,
Hőforgalom és hőszabályozás
Ásványi anyagok, csont

2019.11.04.

 

8:15-9:30

Tutoriális előadás

Anyagcsere és energiaforgalom,
Hőforgalom és hőszabályozás
Ásványi anyagok, csont

9:45-10:45

Plenáris előadás

A keringés és a szívműködés élettana

2019.11.11.

 

8:15-9:30

Tutoriális előadás

A keringés és a szívműködés élettana

9:45-10:45

Plenáris előadás

A tápcsatorna működése, az emésztés élettana

2019. 11. 15

10:15-11:00

ZÁRTHELYI DOLGOZAT

Előző 4 tutoriális előadás anyaga

2019.11.18

 

8:15-9:30

Tutoriális előadás

A tápcsatorna működése, az emésztés élettana

9:45-10:45

Plenáris előadás

Érzékszervek

2019.11.25

8:15-9:30

Tutoriális előadás

Érzékszervek

9:45-10:45

Plenáris előadás

A légzés élettana

2019.12.02

 

8:15-9:30

Tutoriális előadás

A légzés élettana

9:45-10:45

Plenáris előadás

A reprodukció élettana

2019.12.09

8:15-9:30

Tutoriális előadás

A reprodukció élettana

9:45-10:45

Pót ZH

Előzetes jelentkezés szükséges

Kötelező szakirodalom

 • A tanszéki honlapról letölthető fejezetek (ppt prezentációk)
 • Az előadáson elhangzottak

Ajánlott szakirodalom

 • Cunningham J. G. (2007): Textbook of Veterinary Physiology. Philadelphia: W. B. Saunders, Engelhardt W., Breves G. (2005): Physiologie der Haustiere. Stuttgart: Enke
 • Fonyó A. (2013): Az orvosi élettan tankönyve. Budapest: Medicina Kiadó
 • Frenyó V. L., Bartha T.: Állatorvosi élettan előadások
 • Ganong W. F. (1990): Az orvosi élettan alapjai. Budapest: Medicina
 • Győrffy A., Rónai Zs.: Élettani gyakorlatok
 • Kiss J. (2004): Élettan: Feladatok és megoldások. Budapest: Typotex Kiadó
 • Prosser C. L. (1991): Comparative Animal Physiology I-II. New York: John Wiley and Sons
 • Rudas P., Frenyó V. L. (szerk.1995): Az állatorvosi élettan alapjai. Budapest: Springer
 • Sass M., Zboray G.: Összehasonlító anatómiai előadások kötetei. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
 • Silbernagl S., Despopoulos A.(1996): SH atlasz: Élettan. Budapest: Springer
 • Sjaastad O. V., Hove K, Sand, O. (2010): Physiology of Domestic Animals. Oslo: Scandinavian Veterinary Press
 • Swenson M. J. (2004): Dukes' Physiology of Domestic Animals. Ithaca: London: Cornell University Press
 • Zboray G. (szerk.2010): Összehasonlító anatómiai praktikum I-II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó Kft.

A légzés élettana