Sugárbiológia állatorvosoknak

Egy állatorvosi egyetemen elengedhetetlen a radioaktív izotópokkal kapcsolatos ismeretek szakmai oktatása, az élő szervezetre gyakorolt hatásait is beleértve. Jelen fakultatív tantárgy célja a nemrégiben megszűnt hasonló nevű tárgy felélesztése és új modern tartalommal való megtöltése. A fakultatív tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek az sugárbiológia alapjaival és a fontosabb gyakorlati vonatkozásaival is.

A kurzus alapvető célja a különböző típusú sugárzások élő szervezetre kifejtett hatásának szakmai alapokon nyugvó bemutatása, mely alaptudás felhasználható a környezet egy esetlegesen radioaktív kontaminációja esetén az állatorvosi munka közben is (élelmiszerbiztonság, állatorvosi és közegészségügyi vonatkozások). A tárgy továbbá röviden bemutatja az orvosi-, állatorvosi- valamint agrárgazdasági sugáralkalmazásimód szerek elméleti és gyakorlati vonatkozásait is.

Típus  
Kredit  
Óraszám 15
Előtanulmányok Biofizika
Előadó Dr. Bartha Tibor, Dr. Kiss Dávid Sándor, Dr. Tóth Isván, Dr. Jócsák Gergely, Dr. Bárány Zoltán
Tematika

Bevezetés

Radioaktív izotópok: fizikai alapismeretek

Radioaktív izotópok hatása az élő szövetekre

Radioaktív izotópok technológiai alkalmazása

Radioaktív izotópok lebomlása a környezetben, atomkatasztrófák

„Szántóföldtől az asztalig” – radioaktív szennyeződések

Bevezetés a nukleáris medicinába

Számonkérés

Vizsgaanyag leadási határideje: 2019. november 24.

A pdf fájlt itt töltheti fel. Kötelező fájlnév: neptunkód.pdf

A vizsgára egy 2 oldalas beadandót kell elkészíteni a félév során megadott szempontok szerint. 

Az esszé alapjául az előadás anyaga szolgál, de önálló internetkutatás is szükséges. A kijelölt témakörökbe tartozó tetszőleges témát kell röviden és érthetően kifejteni.

1. esszé (max. 1 oldal)

 • a sugárzás technológiai alkalmazása vagy
 • környezeti kontamináció és annak élelmiszerhigiéniai vonzata
 • (a biofizikai háttér rövid összefoglalásával)

2. esszé (max. 1 oldal)

 • Témakör: A sugárzás és sugárzóanyagok orvosi/állatorvosi felhasználása (nukleáris medicina)

Formai követelmények:

 • A fejlécben neptun kód (név nem szerepelhet a lapon)!
 • Maximum 2 oldal
 • Egy esszé maximum 1 oldal
 • Oldal mérete: A4
 • Betűméret: 12 pt
 • Betűtípus: Times New Roman
 • Sorkizárt
 • Sorköz: szimpla (1.0)
 • Margó: 2,5 cm
 • pdf formátum

A fakultáció vizsgaszabályzata letölthető pdf formátumban: PDF file

Osztályozás

A vizsgán a diákok egymás munkáját értékelik (létszámtól függően 2 vagy 3 dolgozat elolvasása és értékelése kötelező előre megadott szempontok szerint 5 fokozatú skálán).

Az érdemjegy 60%-át a diáktársak által adott pontok átlaga, míg 40%-át az óralátogatás teszi ki.

Ütemezés

Dátum Időpont  Terem Téma 
2019. szeptember 23. 16:15-18:00

e-learning otthon

Bevezetés

(Töltse le az első előadást, és nézze meg ezt a videót)

2019. szeptember 30. 16:15-18:00 Tormay Béla előadó Radioaktív izotópok: fizikai alapismeretek
2019. október 7. 16:15-18:00 Tormay Béla előadó Radioaktív izotópok hatása az élő szövetekre
2019. október 14. 16:15-18:00 Tormay Béla előadó Radioaktív izotópok technológiai alkalmazása
2019. október 21. 16:15-18:00 Tormay Béla előadó Radioaktív izotópok lebomlása a környezetben, atomkatasztrófák
2019. október 28. 16:15-18:00 Tormay Béla előadó „Szántóföldtől az asztalig” – radioaktív szennyeződések
2019. november 4. 16:15-18:00 Tormay Béla előadó Bevezetés a nukleáris medicinába

Letöltések 

1 - Bevezetés PDF file
2 - Fizikai alapismeretek: radioaktív izotópok PDF file
3 - Radioaktív izotópok és sugárzás hatása az élő szövetekre PDF file

4a - Radioaktív izotópok és sugárzás technológiai alkalmazása

4b - Radioaktív izotópok és sugárzás orvosi alkalmazása

PDF file

PDF file

5 - Radioaktív izotópok lebomlása a környezetben, atomkatasztrófák PDF file
6 - "Szántóföldtől az asztalig” – radioaktív szennyeződések PDF file
7 - Bevezetés a nukleáris medicinába PDF file