Zárthelyi dolgozatok

A hallgatók az tudásukról két évközi zárthelyi dolgozaton adnak számot. A mindkét zárhelyi dolgozat esetében 50% felett kell teljesíteni az aláírás megszerzése érdekében. A hivatkozott szakirodalom és az előadásokon leadott anyag együttesen biztosítják, hogy a hallgató a tananyaganyagból sikeresen tudjon számot adni. A ZH-k fő célja az, hogy a hallgatók az élettant folyamatosan tanulva könnyebben észleljék a fejezetek közötti összefüggéseket. 

 • Félévenként 2 zárthelyi dolgozatra kerül sor előre meghirdetett időpontban, mely nem módosítható.
 • A ZH-k anyaga a megírás előtti elődadások anyagából állíjuk össze.
 • A ZH-k időtartama 40 perc.
 • Zárthelyinként max. 20 pont érhető el (10 pont alatt: elégtelen; 7 pont alatt: elégtelen és pótolni kell).
 • Eredmények elérése hallgatói kódokkal a tanszék honlapján és hirdetőtábláján lehetséges.
 • Kijavított zárthelyi dolgozatok a hirdetményben megadott egyetlen időpontban és helyen tekinthetők meg (lehetőség elmulasztása jogvesztő).
 • Azon hallgatók, akik kiemelkedő eredményt érnek el az évközi zárthelyiken, extra pontot kapnak az alábbi táblázat alapján. Ezen pontok a záróvizsgán válthatók be.
 • ZH eredmény

  Extra pont a záróvizsgán

  >60%

  1

  >70%

  3

  >80%

  6

  >90%

  10

A zárthelyi dolgozatok felépítése

A ZH-k a félév végi vizsga egy-egy részét hívatottak bemutatni, így egy tesztkérdés-sorból, egy képelemzésből és egy esszékérdésből állnak. 

20 egyszerű választásos tesztkérdés, amelyek az anyag apróbb részleteire kérdeznek rá. Négy lehetőség közül kell kiválasztani a lehető legjobb választ.

Az ábraelemzés során egy olyan ábrát kell összefüggéseiben ismertetni, illetve vele kapcsolatos kérdésekre válaszolni, amely az előadáson bemutatásra került.

Az esszé során megadott témakör vagy megegyezik a vizsgára kiadott esszékérdések egyikével, vagy annak csak egy részét öleli fel. Amennyiben a kérdés önmagában nem elég részletes, a tanszék megad olyan alcímeket, amelyek kifejtését a hallgatóktól feltétlenül elvárja. Az esszé kérdéstípus elnevezése arra utal, hogy egy adott témakör átfogó ismertetését várjuk a hallgatótól egy koherens szöveg összeállításával. Az esszét egy jól felépített vázlat pontjainak kellően részletezett kifejtésével célszerű elkészíteni.

A zárthelyi dolgozatok pótlása illetve javítása

A félév végén maximum egy sikertelen dolgozat pótolható, a félév végén egy előre meghatározott időpontban. A pót ZH-ra az azt megelőző munkanap délig kell jelentkezni a tanszéki összekötőnél. 

A pót-ZH időpontja után további javítási lehetőség nem áll rendelkezésre! 

Indexaláírást az a hallgató kap, így vizsgára bocsájtható, aki a félév során a két zárhelyi dolgozaton átlagosan több mint 50 %-ot ért el. Az esetlegesen mulasztott, vagy 6 pontnál gyengébb (max. 1 db) ZH-t a félév végén lehet pótolni, javítani.

A zárthelyiken elért pontok összesítése  itt található.