Bioinformatika

Típus: C
Kredit:
Óraszám: 20 óra
Előtanulmányok: élettan írásbeli vizsga, vagy számítógépes statisztika gyakorlat
Előadó: Dr. Bartha Tibor egyetemi tanár
További előadó: Dr. Fodor János egyetemi docens
Tematika: A tudományban felhasznált módszerek és fejlődésük
A leggyakrabban használt molekuláris biológiai eljárások
A bioinformatika és a sziliko-biológia megjelenése
Az adatfeldolgozás és modellezés elméleti alapjai
A számítógépes szoftverek számára értelmezhető adatokról általában
A nagy adatbázisok használatának alapjai
     - A tömegspektroszkópia új technikái
     - A klónozás és a proteomanalízis alapjai
     - Struktúra-analízis
     - Interakciók
     - Funkcióanalízis
Hasonlóságvizsgálatok
     - A dot-blot-tól a mintafelismerésig
     - "Fasta"-típusú összehasonlítások
     - "Blast"-típusú összehasonlítások
     - A megfelelő összehasonlítási módszerek kiválasztása
Gyakorlat: Ismerkedés a nagy adatbázisokkal - elméleti ismeretek a gyakorlatban
Számonkérés: Adatbázisok kezeléséhez kötött feladatok önálló kidolgozása.
Osztályzás:

ötfokozatú értékelés (jegy)