Hallgatói lecke

Az élettan I összpontszáma alapján a hallgatók önkéntes alapon hallgatói leckét dolgozhat ki. A Hallgatói Leckét a tanszéki wikiwikiweben kell létrehozni. A Hallgatói Leckék kidolgozásán keresztül a hallgatók beleláthatnak a tudományos ismeretszerzés világába, megtanulhatják, hogyan lehet könyvtár és internet segítségével szakirodalmat gyűjteni. A wikioldalt tudományos közlemények alapján, egy témavezető segítségével kell elkészíteni.

Jelentkezés

Háromfős csoportokat alkotva jelentkezhetnek a honlap login felületén (http://www.vetphysiol.hu/y_login.php) a megadott határidő előtt.

FONTOS:
A Tanszék limitált számú csoportot tud kezelni, ezért szükség esetén a csoportokaz az alábbi szempontok szerint rangsoroljuk, és csak az első 8-10 csoportnak tudunk lehetőséget biztosítani. Ezen hallgatókat a fakultációs jelentkezési határidő előtt értesítjük, és automatikusan feltesszük a neptun kurzusra.

Rangsorolási szempontok:

 • KIZÁRÓLAG 3 fős csoportokat vesszük figyelembe (ha nem jön össze a 3 fő, akkor a csoportot automatikusa töröljük)
 • A csoport tagjainak élettan 1-ből elért eredményének átlaga
 • A csoport legjobb tanulójának élettan 1 eredménye
 • A csoport jelentkezésének ideje

A jelentkezés véglegesítéséhez a témajavaslatot aláírva, a honlapról letölthető formában kell leadni a témavezetőnél.

A Hallgatói Lecke elkészítése

A hallgatói leckék kidolgozása szigorúan a megadott formai követelmények szerint, a tudományos értékű munkáknak megfelelően történik. A hallgatói lecke elkészítéshez mind írott, mind a világhálón szereplő forrásanyag felhasználható. Fontos szempont a forrásmunkák megválasztásánál, hogy a hallgatói leckék tudományos értékű, időszerű irodalmat dolgozzanak fel (pl. szakcikkek, szakkönyvek). Az ismertterjesztő forrásmunkák és tankönyvek kerülendők!

 A wikioldal elkészítésénél megköveteljük a forrásként használt irodalmak feldolgozását, saját stílusba öntését. Semmiképpen nem fogadunk el olyan munkákat, melyekben a forrásmunkák részleteinek, vagy egészének egy az egyben történő átvétele (plagizálás), vagy annak gyanúja felmerül. Az irodalmi forrásokra a szövegben hivatkozni kell, és a felhasznált irodalmat a wikioldal végén, az irodalomjegyzékben is fel kell sorolni.

A wikioldal szerkezete legyen világos és áttekinthető. A munka értékét nagymértékben növeli, ha ábrák és táblázatok is szerepelnek benne. Ugyanakkor a bonyolult szerzői jogi kérdések miatt ábrák és képek beillesztése esetén mindenképpen konzultáljanak a témavezetővel. A helyes magyar nyelvhasználat, a tárgyszerűen tömör stílus és a következetes írásmód is emeli a dolgozat színvonalát. A wikioldal optimális hossza 2500 szó (kb. 20 ezer leütés).

A hallgatói lecke elkészítésével kapcsolatos költségeket (pl.: fénymásolás, stb.) a Tanszéknek nem áll módjában finanszírozni.

Szerzői jogi megfontolások 

Csak olyan dolgozat fogadható el, ahol minden megjelenített kép szerzői jogi szempontból aggálytalan, azaz

 1. szabadon felhasználható képet használtak
 2. engedélyt kértek a kép felhasználására a szerzőtől, a szerzői jog tulajdonosától (az engedélyt a témavezetőnek át kell adni)
 3. a képet a diákok rajzolták (újra).

Formai követelmények: 

 • A Wiki oldalakat Címsorokkal tagolni kell.
 • A szöveg elejére tartalomjegyzéket kell beilleszteni (Tartalomjegyzék beillesztése: <> )
 • Az irodalmi hivatkozások a szövegben egy, két és több szerző estén, a mondat közben zárójelben: 
  • (Schiller, 1987)
  • (Schiller és Sandell, 1987)
  • (Schiller és mtsai, 1987)
  • Shiller és mtsai (1987) kimutatták, hogy ...
 • Az irodalomjegyzékben pedig a következő formátumúak:
  • Schiller, P. H.; Sandell, J. H.; Maunsell, J. H. R. (1987): The Effect of Frontal Eye Field and Superior Colliculus Lesions on Saccadic Latencies in the Rhesus Monkey. Journal of Neurophysiology 57: (4) 1033-1036
 • Kép beillesztése:
  1. Kép feltöltése: „attachement” a felső sávban

  2. Kép elnevezése a megfelelő kiterjesztéssel (pl: kep.png)

  3. Az alábbi kód beillesztése a kívánt helyre (a kiemelt szavakat értelem szerűen át kell írni, de a kód többi része ne változzon!!): 

  4. || {{attachment: kep.png||width="600"}} ||
   ||'''1. ábra:''' ''Kép címe'' ||

  • Az ábrákat sorszámozni kell, megfelelő ábraaláírással kell ellátni, és ezeken felül minden ábrára kell, hogy hivatkozás legyen a szövegből.

Értékelés

A kész leckékre a hallgatók érdemjegyet nem kapnak. A wikioldalt a formai követelmények ellenőrzését követően a témavezető oktató elsősorban a munka tudományos igényessége, a téma feltárásának mélysége, a szöveg koherenciája, a konklúzió eredetisége alapján minősíti.

 • Azok a munkák, amelyek nem felelnek meg a formai követelményeknek, nem kerülnek további (szakmai) értékelésre
 • A szakmailag és formailag igényes, a követelményeknek mindenben megfelelő hallgatói leckéket  a fakultatív tantárgy kreditje mellett a szigorlat előtti gyakorlati beugró alóli felmentéssel is jutalmazzuk.

Fontos határidők

Online előjelentkezés határideje emailben kerül meghirdetésre az élettan 2 tárgy hallgatói körében.

A többi fontos határidőt a kurzus elearning oldalán találják a hallgatók.

A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.

A fenti hatásidők mellett rendszeres konzultációt várunk el. 

Letölthető anyagok

Témajavaslat: letöltés